Tag: chai pin

Công cụ giúp kiểm tra độ chai pin laptop

Công cụ giúp kiểm tra độ chai pin laptop

Kích đôi vào biểu tượng phần mềm để hiển thị giao diện chính. Trên giao diện chính của phần mềm, bạn chọn tab “Detailed Information” để hiển thị thông tin chi tiết về pin trên sản phẩm. Ở đây, thông

Nhận biết pin laptop sắp hư

Nhận biết pin laptop sắp hư

Sau khi hiệu chuẩn, Windows ngừng cảnh báo và mức độ còn khả dụng được báo cáo của pin trở lại là 70,8 % (dù không được sạc). Vì vậy, nếu Windows cảnh báo nên thay thế pin thì đầu