Tag: đánh giá pin iphone 6 plus

Thời gian sử dụng của pin Iphone 6 Plus

Thời gian sử dụng của pin Iphone 6 Plus

iPhone 6 Plus có màn hình tuyệt đẹp, đây là một điểm cộng lớn nhất trong thiết kế. Tuy nhiên chúng ta vẫn có đến hơn 11 giờ nếu xem video liên tục. Con số này ở iPhone 6 ít