Tag: điện thoại hao pin nhanh

Lý do điện thoại hao pin khi trời nóng

Lý do điện thoại hao pin khi trời nóng

Thời lượng pin cũng bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ. Khi điện thoại hoạt động liên tục, chúng sẽ càng tốn nhiều năng lượng hơn. Ngoài ra, các thành phần ở trong pin cũng có thể bị hư hại. Bạn