Tag: dự báo thời lượng pin

Lý do ước lượng pin thiết bị thường sai

Lý do ước lượng pin thiết bị thường sai

Một số thiết bị làm tốt về mặt giám sát năng lượng pin chính là nhờ vào mạch trên pin, vì nó báo cáo năng lượng và tình trạng pin cho hệ điều hành. Tuy nhiên, nếu bạn thấy thiết