Tag: năng lượng

Cung cấp điện cho thiết bị trong nhà bằng pin laptop

Cung cấp điện cho thiết bị trong nhà bằng pin laptop

Nhà sản xuất cho biết vẫn cần phải cải tiến thêm một số tính năng nữa trước khi có thể tung UrJar ra thị trường. Theo IBM, thiết bị này không phục vụ cho mục đích thương mại. Thay vào