Tag: pin iphone 7

Pin iphone 7 sử dụng trong bao lâu?

Pin iphone 7 sử dụng trong bao lâu?

Cụ thể thì iPhone 7 cho thời gian đàm thoại liên tục 14 giờ (với 3G), bằng với iPhone 6s và iPhone SE. Thời gian chờ của iPhone 7 cũng chỉ 10 ngày và bằng các thế hệ cũ, riêng