Tag: rock stone

Tìm hiểu pin sạc dự phòng Rock Stone 5.000 mAh

Tìm hiểu pin sạc dự phòng Rock Stone 5.000 mAh

Lõi pin của Rock Stone 5.000 mAh là loại pin Polymer. Tuy vậy, các thông tin để lại không giúp chúng tôi xác định được lõi pin là từ nhà cung cấp này ngoài chi tiết về dung lượng pin