Tag: sạc nhanh

Thông tin pin sạc dự phòng Anker

Thông tin pin sạc dự phòng Anker

Anker cho biết rằng với việc sử dụng một con chip PowerIQ 2.0 thay vì sử dụng nhiều chip sẽ giúp cho các sản phẩm mới “nhỏ hơn, gọn hơn và nhẹ hơn”, đặc biệt là mức giá cũng sẽ