Tag: sạc pin điện thoại

Kinh nghiệm sạc pin điện thoại từ laptop

Kinh nghiệm sạc pin điện thoại từ laptop

Mở (bấm chuột phải vào , chọn và bấm vào ở bên trái). Mở mục , bạn sẽ thấy vài mục gọi là “USB Root Hub”. Bấm chuột phải vào các mục đó và chọn Trong cửa sổ của từng