Tag: sony xpreia z3

Pin Sony Xpreia Z3 sử dụng khá trâu

Pin Sony Xpreia Z3 sử dụng khá trâu

Tiếp theo là thử nghiệm duyệt web trên trình duyệt Chrome mặc định. Sony Xperia Z3 ghi thêm dấu ấn tuyệt vời với một sức chịu đựng đến 12 giờ và 3 phút. Một bài thử nghiệm của trang web