Tag: thời gian pin

Cách tăng tuổi thọ cho pin laptop

Cách tăng tuổi thọ cho pin laptop

Trong danh sách Active Tasks, các mục sau là những mục chạy dưới nền hệ điều hành mà người dùng không mong muốn nhất. Để vô hiệu hoá bất kì các mục nào bạn nhấn đúp vào lựa chọn và