Tag: tiết kiệm pin cho điện thoại samsung

Cách hạn chế hao pin điện thoại Samsung

Cách hạn chế hao pin điện thoại Samsung

Bạn có đăng kí mạng 3G mỗi tháng và luôn bật kể cả khi không dùng đến, vậy từ bây giờ hãy chỉnh lại mạng d i động về 2G khi không dùng đến và khi có công việc bạn