Tag: ứng dụng

Facebook là nguyên nhân khiến điện thoại mau hết pin

Facebook là nguyên nhân khiến điện thoại mau hết pin

Kết quả, Facebook là ứng dụng hàng đầu ảnh hưởng đến hiệu suất của máy, ngoài ra Facebook cũng đứng trong top ứng dụng chiếm dụng bộ nhớ lưu trữ và gây tốn pin nhiều nhất bởi ứng dụng này